Logo WTZ Kodeń przedstawiające czerwone serce z wpisanym w nie napisem WTZ Kodeń

Warsztat Terapii Zajęciowej

Plan dnia

7.30 – 8.00 – zajęcia integracyjne,
7.40 – 8.00 – spotkanie organizacyjne zespołu terapeutycznego,
9.00 – 10.00 – indywidualne zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej,
10.35 – 11.00 – grupowe zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej,
8.30 – 10.00 – zajęcia w pracowniach,
10.00 – 10.30 – przerwa na odpoczynek,
10.30 – 12.00 – zajęcia w pracowniach,
12.00 – 13.00 – obiad,
13.00 – 14.30 – zajęcia w pracowniach,
14.30 – 15.00 – sprzątanie pracowni,
15.00 – 15.30 – uzupełnianie dokumentacji przez instruktorów,
15.00 – 15.50 – zajęcia integracyjne.

W trakcie zajęć przewidziane są dwie przerwy, co najmniej półgodzinne, w tym jedna na spożycie posiłków. W przypadkach, gdy wymaga tego stan zdrowia uczestników Warsztatu, może być stosowany indywidualny rytm zajęć z odpowiednią przerwą na wypoczynek.