Logo WTZ Kodeń przedstawiające czerwone serce z wpisanym w nie napisem WTZ Kodeń

Warsztat Terapii Zajęciowej

Kadra

Kierownik WTZ – Iwona Rajkiewicz

Księgowa WTZ – Aneta Marecka

PRACOWNIA REKODZIEŁA Małgorzata Parczewska – Instruktor terapii zajęciowej

PRACOWNIA KOMPUTEROWA – Sylwia Zagajska – Instruktor terapii zajęciowej

PRACOWNIA KRAWIECKA – Danuta Stawowska –Instruktor terapii zajęciowej

PRACOWNIA PLASTYCZNA – Ewa Wojewoda – Instruktor terapii zajęciowej

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO – Dorota Zań – Instruktor terapii zajęciowej

Instruktor ds. kulturalno – oświatowychMonika Lesik

Pracownik socjalny – Renata Winiarczuk

Psycholog – Magdalena Sielska

Fizjoterapeuta -Renata Magier

Kierowca – Sławomir Marecki