Logo WTZ Kodeń przedstawiające czerwone serce z wpisanym w nie napisem WTZ Kodeń

Warsztat Terapii Zajęciowej

O jednostce

Warsztat Terapii Zajęciowej jest jednostką organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodniu . Funkcjonuje od 01.12.2004 r. Jest to placówka pobytu dziennego przeznaczona dla osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Czas trwania zajęć w Warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo tj. 7 godzin dziennie, przez 12 miesięcy w roku. Warsztat jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 16:00. Zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne odbywają się na terenie siedziby Warsztatu i poza nim, w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy. Uczestnikom przysługuje przerwa wakacyjna.

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 30 uczestników, zmierzając do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnej do możliwie niezależnego samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Zajęcia w Warsztacie odbywają się w 5 pracowniach :

1. gospodarstwa domowego

2. plastycznej

3. krawiecka

4. komputerowej

5. rękodzieła