Logo WTZ Kodeń przedstawiające czerwone serce z wpisanym w nie napisem WTZ Kodeń

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kodniu

funkcjonuje od 1 grudnia 2004 r. Jest to placówka pobytu dziennego przeznaczona dla osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. WTZ prowadzi rehabilitację społeczną, zawodową, psychologiczną oraz usprawniającą w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji przygotowane dla 30 uczestników warsztatu. Zajęcia prowadzone są w 5 pracowniach: pracownia rękodzieła, pracownia komputerowa, pracownia krawiecka, pracownia plastyczna, pracownia gospodarstwa domowego.

Aktualności

Nasze przykładowe prace

Mapa dojazdu