Logo WTZ Kodeń przedstawiające czerwone serce z wpisanym w nie napisem WTZ Kodeń

Warsztat Terapii Zajęciowej

Ozdoba – anioł

Ozdoba - anioł