Zajęcia z doradcą zawodowym

19 sierpnia grupa uczestników WTZ brała udział w szkoleniu z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych. Uczestnicy poznali zagadnienia związane z zakładaniem własnej firmy oraz zasady prawidłowego redagowania życiorysu zawodowego oraz listu motywacyjnego. Podczas zajęć praktycznych Uczestnicy odnajdywali błędy w przykładowych dokumentach aplikacyjnych oraz brali udział w ćwiczeniach integrujących grupę do aktywnego działania. Odbyła się również projekcja filmu z serii „ zakręcone kariery”. Zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Bieńkowska z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Terespolu.