XV Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej w Tucznej

15 listopada siedmioosobowa delegacja Uczestników WTZ brała udział w XV Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Tucznej. Zaprezentowaliśmy dwa utwory: ,,Rozkwitały pąki białych róż” oraz ,,Ojczyzno ma”. Występując w Tucznej uczciliśmy Święto Odzyskania Niepodległości przypadające 11 listopada. Organizatorami Festiwalu byli: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Wójt Gminy Tuczna, Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej, Zespół Szkół w Tucznej.