XII Nadbużański Integracyjny Festiwal Muzyczny

28 czerwca 2018r. na Kodeńskiej Kalwarii odbył się XII Nadbużański Integracyjny Festiwal Muzyczny. Celem Festiwalu była integracja osób niepełnosprawnych pochodzących z różnych środowisk, promowanie osiągnięć osób niepełnosprawnych, nauka zdrowej rywalizacji, wzmocnienie wiary we własne możliwości, oraz przegląd twórczości artystycznej. Głównym punktem imprezy były prezentacje artystyczne podopiecznych z placówek dla osób niepełnosprawnych.

 Ogółem w Festiwalu wzięły udział 24 placówki zajmujące się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Zaprezentowały się Warsztaty Terapii Zajęciowej z Majdanu Zahorodyńskiego, Komarówki Podlaskiej, Białej Podlaskiej, Konstantynowa, Mełgwi, Kodnia, Włodawy. W Festiwalu uczestniczyły Środowiskowe Domy Samopomocy z Lublina, Kodnia, Sławatycz, Łęcznej, Annopola, Białej Podlaskiej, oraz Domy Pomocy Społecznej z Kodnia Łukowa, Kostomłot, Kozuli, Kalinki, Kaniem i Konstantynowa, Powiatowy Ośrodek Wsparcia z Lublina i Międzyrzeca Podlaskiego, oraz Bialskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”.

Festiwal był dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków Powiatu Bialskiego, Gminy Kodeń i licznego grona sponsorów.

Bezpłatną opiekę medyczną zapewniła Pani Urszula Jakuszko, bezpłatne nagłośnienie Piotr Skolimowski. Niezapomnianych wrażeń dostarczył zespół ,,Bracia P” który zapewnił wszystkim dobrą zabawę na zakończenie Festiwalu. W spotkaniu licznie uczestniczyli zaproszeni goście.

W przygotowanie Festiwalu zaangażowali się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Urzędu Gminy w Kodniu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kodniu.

Po raz kolejny w przygotowaniach brali udział osadzeni z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej – Oddziału w Zabłociu. Organizatorów wsparła również udział grupa wolontariuszy – młodzieży.

Udział w Festiwalu dał osobom niepełnosprawnym możliwość zaprezentowania swoich talentów i zdolności. Prezentując swoje występy osoby niepełnosprawne po raz kolejny udowodniły, że mają wielkie możliwości, wystarczy tylko dać Im szansę, wsparcie i pomoc ze strony innych osób.

Wszystkim gorąco dziękujemy za to, iż swoją obecnością zapewnili cudowną, wyjątkową atmosferę. Dziękujemy za wsparcie wszystkim sponsorom.

Do zobaczenia za rok!