Współpraca z WTZ w Janowicy.

 

W ramach współpracy z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Janowicy 9 podopiecznych naszego Warsztatu w okresie 2 października – 11 listopada weźmie udział w projekcie ,,Naśladowaniem natury”. Będą  to warsztaty aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych obejmujące m.in. zajęcia z techniki decoupage oraz warsztaty bębniarskie. Obecnie jesteśmy na etapie podpisywania deklaracji udziału w projekcie.