Szlachetna paczka

W tym roku kilkoro naszych podopiecznych otrzymało podarunki  w ramach ,,Szlachetnej Paczki”. W roku ubiegłym taką paczkę również otrzymał jeden z naszych Podopiecznych.

SZLACHETNA PACZKA jest oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami. To Oni pomagają osobom i rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są  osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Celem akcji „Szlachetna Paczka”  jest przede wszystkim pomoc potrzebującym, by poczuli się wyjątkowi w ten wyjątkowy czas – czas Świąt Bożego Narodzenia.

Nasi Podopieczni otrzymali paczki dzięki nawiązaniu współpracy naszej placówki z Panem Tomaszem Niedźwiedziukiem, któremu dziękujemy za wsparcie i pomoc. Dziękujemy również wszystkim darczyńcom i wolontariuszom, którzy przygotowali i dostarczyli paczki do naszych Uczestników.