Szkolenie wyjazdowe

9 września 14 osobowa grupa Uczestników, rodziców i pracowników WTZ uczestniczyła w wyjazdowym szkoleniu. Organizatorem szkolenia było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej. Zakres tematyczny szkolenia obejmował m.in następujące zagadnienia: role w rodzinie, dynamika życia rodzinnego, relacje dorosłe dzieci-starsi rodzice, interwencja wobec ofiar przemocy, wykorzystanie zasobów instytucjonalnych w przeciwdziałaniu przemocy wobec osób niepełnosprawnych.