Szkolenie dla wolontariuszy

17 września w naszym WTZ odbyło się szkolenie dla wolontariuszy Szlachetnej Paczki prowadzone przez pana Tomasza Niedźwidziuka.

SZLACHETNA PACZKA jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Jest oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie.
W ramach Szlachetnej Paczki wolontariusze docierają do ludzi, których dotknął los, jest im ciężko, ale chcą walczyć o swoją przyszłość.

Jedno z haseł Szlachetnej Paczki brzmi ,, Lubię ludzi”. Misją Paczki jest służenie ludziom w ich rozwoju: potrzebującym, wolontariuszom i darczyńcom.