„Sprawni poprzez Sport”

W dniu 12 września braliśmy udział w Festynie Integracyjnym „Sprawni Poprzez Sport” w Europejskim Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP w Roskoszy. Na uczestników festynu czekały różne konkurencje sportowe gry i zabawy w ramach części rekreacyjnych prowadzone przez wolontariuszy bialskiego CDS Centrum Wolontariatu. Uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa
w pokazie sztuk walki prezentowanej przez sekcję „Dziki Wschód”. Organizatorzy zapewnili słotki poczęstunek, jak też obiad dla uczestników imprezy. Każda z placówek otrzymała upominek za udział w imprezie.