Spotkanie Opłatkowe

Dnia 14 grudnia w GCKSiT w Kodniu odbyło się Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez WTZ i ŚDS w Kodniu. W świąteczny nastrój wprowadził wszystkich występ artystyczny przygotowany przez uczestników WTZ i ŚDS w Kodniu pod kierunkiem pani Justyny Kamińskiej.

Po części oficjalnej wszyscy przełamali się opłatkiem składając sobie najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim zebranym życzenia złożył obecny na spotkaniu Wójt Gminy Kodeń Jerzy Troć. W spotkaniu uczestniczyli również m.in.: przedstawiciele Delegatury LUW w Lublinie  –   Oddziału Polityki Społecznej w Białej Podlaskiej, Radny Powiatowy Tomasz Andrejuk, Przewodnicząca Rady Gminy Kodeń Barbara Radecka, proboszczowie Parafii Św. Anny i Parafii Prawosławnej w Kodniu,  licznie zebrani Przyjaciele WTZ, oraz Rodzice i Opiekunowie naszych uczestników.

Po wspólnym poczęstunku wigilijnym przyszedł czas na świąteczne paczki i upominki. Uczestnicy WTZ otrzymali paczki ze środków pozyskanych z 1% podatku za rok 2016 w ramach współpracy z Fundacją Studencką Młodzi Młodym. Upominki przygotowali również Wójt Gminy Jerzy Troć i Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Radecka.

Przygotowanie poczęstunku jak każdego roku wsparła Jadłodajnia u Oblatów.

Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem.