Śniadanie Wielkanocne

11 kwietnia 2017 r w GCKSiT w Kodniu odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne zorganizowane przez WTZ i ŚDS w Kodniu. Na uroczystość licznie przybyli rodzice i opiekunowie uczestników. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy- J.Troć, p. M.Pomorska, p. A.Skerczyńska, p. K.Adamiec, p. A. Huk, p. W. Kopczyńska, o D. Dybała, o B.Briks, p. P.Skolimowski, mjr R.Baymert, o R. Sierański, br M.Wojdowski Podopieczni obu Placówek zaprezentowali swoje umiejętności w przedstawionym montażu słowno-muzycznym, pt. „Przez Krzyż do chwały”. Po oficjalnym przywitaniu przybyłych gości i złożeniu najserdeczniejszych życzeń o B.Briks poświęcił pokarmy będące symbolem tradycji wielkanocnych. Wszyscy mieli okazję skosztować przygotowanych dań świątecznych. Część z nich została podarowana przez Ojców Oblatów, za co serdecznie dziękujemy. Uczestnicy obdarowani zostali również przez Wójta Gminy J.Trocia słodkimi upominkami za co również wyrażamy słowa wdzięczności.