Rozdano dyplomy

27 sierpnia w WTZ odbyło się wręczenie Dyplomów za uczestnictwo w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Tematem tegorocznego konkursu była Przyjaźń. Tym razem prace naszych Podopiecznych nie zostały zakwalifikowane do eliminacji w Warszawie. Dyrektor Lubelskiego Oddziału PFRON Pan Aleksander Piechnik przesłał podziękowanie Opiekunom WTZ oraz dyplomy autorom prac. Dyplomy za udział w konkursie otrzymali: Edyta Magier, Mirosława Ignatiuk, Artur Dżaluk, Maria Onufrijuk, Krzysztof Rabczuk.