Obchody Roku Kraszewskiego

15 listopada uczestniczyliśmy w obchodach Roku Kraszewskiego pt. „Po człowieku pozostaje na ziemi dzieło rąk, które umysł prowadził”, które odbyły się w Kodniu  w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki.
Uroczystość rozpoczęła się  prezentacją utworu muzyki klasycznej w wykonaniu Poli Podsiadły, uczennicy Szkoły Podstawowej im. kpt. Michała Fijałki w Kodniu. Wysłuchaliśmy także wykładu  dr Szczepana Kalinowskiego  pt. „Józef Ignacy Kraszewski”. Następnie odbyło się podsumowanie konkursów organizowanych z okazji Roku Kraszewskiego – wręczenie nagród uczniom szkoły podstawowej w Kodniu. W dalszej części uroczystości młodzież wyłoniona w konkursie poetyckim pt. „J.I. Kraszewski – wciąż bliski młodzieży” wyrecytowała wybrane wiersze. Z radością obejrzeliśmy także inscenizację utworu pt. „Dziad i baba”, oraz prezentację multimedialną pt. „Blaski i cienie życia i twórczości J.I. Kraszewskiego”.

Dziękujemy za zaproszenie.