Nagrody za 2017r.

W środę 24 stycznia wręczyliśmy naszym Uczestnikom nagrody za 2017r. w kategoriach:

1. za zaangażowanie w pracowniach – upominki otrzymało 13 osób,

2. za pomoc w utrzymaniu porządków w WTZ – 8 osób,

3. za dokonania artystyczne lub sportowe – 12 osób,

4. za dbanie o higienę – 10 osób,

5. za pomoc organizacyjną – 2 osoby.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim nagrodzonym, wszystkim Uczestnikom zaś dziękujemy za to, że byli i są z nami.