Kochanym Mamom


Dziękuję Ci za to, że dopasowywałaś swoje życie do mojego. Dziękuję za poczucie, że nie ma dla Ciebie na tym świecie nic droższego, niż nasza miłość. Dzięki Tobie czuje się chcianym dzieckiem. Potrzebnym i wartościowym człowiekiem. Dziękuję Ci za to, że Jesteś.