Dzień Rodziny

24 maja zorganizowaliśmy Dzień Rodziny. Na uroczystość przybyli rodzice i opiekunowie naszych podopiecznych, obecny był Wójt Gminy Kodeń Jerzy Troć. Spotkanie rozpoczęło się od części artystycznej w wykonaniu Uczestników Warsztatu. Następnie, dzięki nawiązaniu współpracy z dr Anną Ślifirczyk – Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego w Państwowej Szkole  Wyższej  w Białej Podlaskiej, studenci, działający w Studenckim Kole Naukowym eRka przeprowadzili warsztaty z Pierwszej Pomocy. Podczas warsztatów można było też skorzystać z pomiaru ciśnienia tętniczego.

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.