Doradztwo zawodowe

24 lutego doradca zawodowy z MCK OHP w Terespolu przeprowadził zajęcia z grupą podopiecznych WTZ i ŚDS w Kodniu. Tematem przewodnim spotkania były zawody – te mniej znane i zapomniane jak również zawody przyszłości. Na początku uczestnicy szkolenia poznali definicję zawodów przyszłości, następnie musieli zmierzyć się z zadaniem dopasowania zawodu do jego opisu. Ćwiczenie było okazją do nawiązania rozmowy na temat zawodów zapomnianych, obecnie powracających. Urozmaiceniem zajęć były krzyżówki i kalambury. Doradca zawodowy z terespolskiego MCK od kilku lat współpracuje z WTZ i ŚDS w Kodniu. Zawsze chętnie przekazuje zagadnienia dotyczące rynku pracy, projektów realizowanych przez OHP, pamiętając o dostosowaniu tematyki zajęć do potrzeb Uczestników WTZ i ŚDS. W szkoleniu uczestniczyło 5 uczestników WTZ.