Doradztwo zawodowe

8 czerwca Pani Agnieszka Bieńkowska, pracownik jednostki Młodzieżowego Centrum Kariery z Terespola, przeprowadziła zajęcia wśród podopiecznych WTZ i ŚDS w Kodniu. Podopieczni poznali zagadnienia  dotyczące ginących zawodów, szkół zawodowych i elementów przedsiębiorczości. Osoby niepełnosprawne obejrzały film instruktażowy pn.”Kompetencje miękkie czyli co pracodawcy cenią najbardziej”, ukazujący sylwetki osób starających się o pracę, posiadające wskazane kompetencje do wykonywania określonego zawodu.