Logo WTZ Kodeń przedstawiające czerwone serce z wpisanym w nie napisem WTZ Kodeń

Warsztat Terapii Zajęciowej

INFORMACJA

Informujemy, że z dniem 01. 06. 2020 r. odwiesiliśmy zajęcia w placówce Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kodniu. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników i pracowników zostały wprowadzone obostrzenia sanitarne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.