Logo WTZ Kodeń przedstawiające czerwone serce z wpisanym w nie napisem WTZ Kodeń

Warsztat Terapii Zajęciowej

Ognisko

Korzystając z pięknej pogody 19 września, dzięki życzliwości Ojca Proboszcza,  zorganizowaliśmy na kodeńskiej kalwarii ognisko. Wspólne wyjście, wspólne przygotowanie ogniska i wspólne spędzanie czasu…

Szkolenie dla wolontariuszy

17 września w naszym WTZ odbyło się szkolenie dla wolontariuszy Szlachetnej Paczki prowadzone przez pana Tomasza Niedźwidziuka. SZLACHETNA PACZKA jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Jest oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. W ramach Szlachetnej Paczki wolontariusze docierają do ludzi, których dotknął los, jest im ciężko, ale chcą walczyć […]

Nowy bus dla WTZ

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III”, a także wkładowi własnemu, Gmina Kodeń zakupiła nowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. W dniu 14 czerwca miało miejsce uroczyste poświęcenie i przekazanie samochodu na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kodniu. W uroczystości wzięli udział m.in.: Jerzy Dębski – dyrektor […]

Zebranie w WTZ

13 września odbyło się zebranie z rodzicami i opiekunami naszych uczestników. Dziękujemy wszystkim za przybycie.

“Sprawni poprzez sport”

W dniu 6 września braliśmy udział w Festynie integracyjnym pod hasłem „Sprawni poprzez sport” w Roskoszy. Nasi uczestnicy aktywnie uczestniczyli w grze terenowej przygotowanej przez wolontariuszy Caritas Siedlce. Po emocjonującej grze otrzymaliśmy upominku i dyplomy za udział w imprezie. Organizatorem Festynu był Caritas Diecezji Siedleckiej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej.     

Wyróżnienie za wieniec dożynkowy

2 września w Drelowie odbyły się Dożynki Powiatu Bialskiego. Miło nam poinformować, że Gmina Kodeń uzyskała wyróżnienie w konkursie na najpiękniejszy wieniec XX Dożynek Powiatu Bialskiego. Cieszymy się tym bardziej, że wieniec został wykonany przez pracowników i uczestników naszego WTZ, przy współpracy i pomocy uczestników i pracowników ŚDS w Kodniu.